Pá 20.03 10:00: Za obzor: Tanzánie
Moderuje: Kateřina Hodecová Host: Daniela Slováčková
Pá 27.03 10:00: Za obzor: Via exulantis
Moderuje: Dana Kenningová Host: Petra Krištofová
Pá 03.04 10:00: Za obzor: Indie
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Tomáš Lanča
Pá 10.04 10:00: Za obzor: Srí Lanka
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Filip Breindl
Pá 17.04 10:00: Za obzor: Mexiko
Moderuje: Kateřina Hodecová Host: Alžběta Plevová
Pá 24.04 10:00: Za obzor: Rumunsko
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Petr Kučera
Pá 01.05 10:00: Za obzor: Chorvatsko - Daruvar
Moderuje: Pavel Kohl Host: Rachela Cenger
Pá 08.05 10:00: Za obzor: Indie
Moderuje: Jan Duchoslav Host: Jana Macková
Pá 15.05 10:00: Za obzor: Polsko
Moderuje: Kateřina Hodecová Host: Anna Němcová
Pá 22.05 10:00: Za obzor: Nizozemsko
Moderuje: Pavel Kohl Host: Petra Svobodová