Pá 08.02 10:15: Uši k duši: Problém bolesti (2/4): Vrátit bolesti její pravé místo
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Marek Macák
Pá 15.02 10:15: Uši k duši: Problém bolesti (3/4): Smysl utrpení
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Marek Macák
Pá 22.02 10:15: Uši k duši: Problém bolesti (4/4): Proč?
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Marek Macák
Pá 01.03 10:15: Uši k duši: Stezka života (1/4): Rutina jako překážka?
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Marek Macák
Pá 08.03 10:15: Uši k duši: Stezka života (2/4): Od naslouchání ke slyšení
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Marek Macák
Pá 15.03 10:15: Uši k duši: Stezka života (3/4): Vrcholy a údolí
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Marek Macák
Pá 22.03 10:15: Uši k duši: Stezka života (4/4): Pramen
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Marek Macák
Pá 29.03 10:15: Uši k duši: Chesed a jeho místo v našem životě (1/4): Boží chesed
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Marek Macák
Pá 05.04 10:15: Uši k duši: Chesed a jeho místo v našem životě (2/4): Od Staré smlouvy k Nové
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Marek Macák
Pá 12.04 10:15: Uši k duši: Chesed a jeho místo v našem životě (3/4): Milosrdenství a pravda
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Marek Macák