St 05.12 20:00: Kudy kam: Tvá prosba byla vyslyšena
hovoří: Dana Kenningová
St 12.12 20:00: Kudy kam: Cesta pokoje
hovoří: Dana Kenningová
St 19.12 20:00: Kudy kam: Přichází a nese pokoj
Moderuje: Petr Raus
St 02.01 20:00: Kudy kam: Cesta k posvěcení a touha po nezávislosti
Moderuje: Petr Raus
St 09.01 20:00: Kudy kam: Marnotratný syn
hovoří: Karel Hauptman
St 16.01 20:00: Kudy kam: Orientace podle hlasu
Moderuje: Jakub Limr
St 23.01 20:00: Kudy kam: Vše, oč požádá tvé srdce
Moderuje: Lída Hojková Host: Marek Prosner
St 30.01 20:00: Kudy kam: Nic mimořádného
Moderuje: Roman Toušek
St 06.02 20:00: Kudy kam: Na dosah radosti a pokoje
Hovoří: Karel Hauptman