St 22.07 21:00: Kudy kam: Stromy v Bibli: Kořeny
Moderuje: Dana Kenningová
St 29.07 21:00: Kudy kam: Stromy v Bibli: Výhonek
Moderuje: Dana Kenningová
St 05.08 21:00: Kudy kam: Bezpodmínečná láska?
Moderuje: Petr Raus
St 12.08 21:00: Kudy kam: Zmlkni, ať jsi slyšet
Moderuje: Roman Toušek
St 19.08 21:00: Kudy kam: Amen!
Moderuje: Jakub Limr
St 26.08 21:00: Kudy kam: Genetický kód Božího dítěte
Moderuje: Karel Hauptman
St 02.09 21:00: Kudy kam: Koronavirus a církev - zisky a ztráty
Hovoří: Petr Raus
St 09.09 21:00: Kudy kam: Odpočinout si od služby Bohu?
Moderuje: Lída Hojková Hovoří: Petr Janoušek
St 16.09 21:00: Kudy kam: Člověk podle Božího srdce
Hovoří: Roman Toušek