Ne 26.07 20:15: Doteky: Bohem daná autorita
Autor: Charles F. Stanley, čte: Pavel Hromádka
Ne 02.08 20:15: Doteky: Tragédie v církvi (1/2)
Autor: Charles F. Stanley, čte: Pavel Hromádka
Ne 09.08 20:15: Doteky: Tragédie v církvi (2/2)
Autor: Charles F. Stanley, čte: Pavel Hromádka
Ne 16.08 20:15: Doteky: Jak budovat poselství života (1/2)
Autor: Charles F. Stanley, čte: Pavel Hromádka
Ne 23.08 20:15: Doteky: Jak budovat poselství života (2/2)
Autor: Charles F. Stanley, čte: Pavel Hromádka
Ne 30.08 20:15: Doteky: Jak nepohnutelně žít
Autor: Charles F. Stanley, čte: Pavel Hromádka
Ne 06.09 20:15: Doteky: Mluvit laskavě
Autor: Charles F. Stanley, čte: Pavel Hromádka
Ne 13.09 20:15: Doteky: Selhání víry
Autor: Charles F. Stanley, čte: Pavel Hromádka
Ne 20.09 20:15: Doteky: Nerozlučný vztah (1/2)
Autor: Charles F. Stanley, čte: Pavel Hromádka