Ne 26.04 17:00: Bohoslužba archiv: Svoboda v Kristu
Káže: Jiří Němec
Ne 03.05 17:00: Bohoslužba archiv: Vybídnutí k opatrnosti
Káže: Meinolf Mellwig