Po 24.08 06:45: Biblická úvaha: Víra (3/8): Co je to malověrnost?
Autor, čte: Dan Drápal
Po 24.08 08:00: Myšlenka na den: Milostné vzkazy
Autor, čte: Petr Plaňanský
Po 24.08 08:30: Stopy: Karel Nuhlíček
Moderuje: Bohdanka Medřická Host: Karel Nuhlíček, ptá se: Pavel Kohl
Po 24.08 09:30: Překročit hranice: Naděje (8/9): Naděje ve vzkříšení
Moderuje: Kateřina Hodecová Host: Lukáš Targosz
Po 24.08 10:00: Fortepiano: Právo a spravedlnost
Moderuje: Lenka Malinová Host: Jan Luhan
Po 24.08 11:15: #nofilter: Víc než náboženství
Moderuje: Tomáš Mikuš Hovoří: Zoltán Édes, režie: Štěpán Matuška
Po 24.08 12:15: Čtení na pokračování: Hansi (27/34)
Autor: Marie Anna Hirschmannová, čte: Marcela Dürrová
Po 24.08 20:15: Světem Bible: Zjevení Janovo 1,1
Autor: John V. McGee, čte, upravil, překlad: Pavel Vopalecký
Po 24.08 21:00: Momentky:
Moderuje: Mája Pavlatová
Út 25.08 06:45: Biblická úvaha: Víra (4/8): Jak se víra rodí
Autor, čte: Dan Drápal
Út 25.08 08:00: Myšlenka na den: Čtyři jedináčci
Autor: Veronika Kmetová, čte: Zuzana Elederová
Út 25.08 08:30: Nahoru: Duch svatý
Moderuje: Štěpán Matuška Autor: TWR, čte: Petr Dvořáček, čte, upravil: Pavel Kohl
Út 25.08 09:30: Základy: Základy (7/16): Kdy začíná život věčný?
Autor, čte: Daniel Skokan
Út 25.08 10:00: Dušebol: Duševně nemocný a církev
Hovoří: Martin Okáč, Kateřina Okáčová
Út 25.08 11:15: Průsečíky: Mohou se stroje samy něco naučit?
Moderuje: Petr Matoušek Host: Marián Možucha
Út 25.08 12:15: Čtení na pokračování: Hansi (28/34)
Autor: Marie Anna Hirschmannová, čte: Marcela Dürrová
Út 25.08 20:15: Světem Bible: Zjevení Janovo 1,2–6
Autor: John V. McGee, čte, upravil, překlad: Pavel Vopalecký
St 26.08 06:45: Biblická úvaha: Víra (5/8): Jak víra roste
Autor, čte: Dan Drápal
St 26.08 08:00: Myšlenka na den: Vděčnost
Autor, čte: Aleš Navrátil
St 26.08 08:30: Zrcadlo: Pravda pod mikroskopem (214): Co Bůh učinil?
Moderuje: Luděk Brdečko Autor: Dave Fisher, čte: Daniel Zeman, Pavel Hromádka
St 26.08 09:30: Life+: In the land of dumplings/V zemi knedlíků
Moderuje: Ailsa Randall Host: Luke Paraventi
St 26.08 10:00: Řeka života: Jedna ruka stačí!
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Pavel Černý
St 26.08 11:15: Dary z rukou Mistra: O úřadech
Moderuje: Jiřina Gina Čunková Autor: Jiřina Gina Čunková, host: Jaroslav Pleva
St 26.08 12:15: Čtení na pokračování: Hansi (29/34)
Autor: Marie Anna Hirschmannová, čte: Marcela Dürrová
St 26.08 20:15: Světem Bible: Zjevení Janovo 1,7–13
Autor: John V. McGee, čte, upravil, překlad: Pavel Vopalecký
St 26.08 21:00: Kudy kam: Genetický kód Božího dítěte
Moderuje: Karel Hauptman
Čt 27.08 06:45: Biblická úvaha: Víra (6/8): Víra a poslušnost
Autor, čte: Dan Drápal
Čt 27.08 08:00: Myšlenka na den: Jedinečná hodnota Božího království
Autor: Robert Krejčí, čte: Michal Hubáček
Čt 27.08 08:30: Nejen chlebem: Nedokončený úkol
Autor, čte: Jan Vopalecký
Čt 27.08 10:00: Rozmarýna: Dát šanci
Moderuje: Lída Hojková Host: Jitka Opálková
Čt 27.08 11:15: Štafeta: Závěr
Moderuje: Dana Kenningová Hovoří: Magda Mečkovská, Pavel Mečkovský
Čt 27.08 12:15: Čtení na pokračování: Hansi (30/34)
Autor: Marie Anna Hirschmannová, čte: Marcela Dürrová
Čt 27.08 20:15: Světem Bible: Zjevení Janovo 1,14–18
Autor: John V. McGee, čte, upravil, překlad: Pavel Vopalecký
Pá 28.08 06:45: Biblická úvaha: Víra (7/8): Vztah víry a milost, Ef 2:8-10
Autor, čte: Dan Drápal
Pá 28.08 08:00: Myšlenka na den: Sen o čisté vodě
Autor, čte: Renáta Žemličková
Pá 28.08 08:30: Uši k duši: Listování: Martin Buber (8): Společenství jako prostor pro budování vztahu
Host: Marek Macák, ptá se: Lucie Endlicherová
Pá 28.08 09:30: KOMPAS: Dotáhnout do konce
Autor, čte: Marián Možucha
Pá 28.08 10:00: Za obzor: Jihoafrická republika
Moderuje: Kateřina Hodecová Host: Anna Kulhánková, scénář: Kateřina Hodecová
Pá 28.08 11:15: Život víry: Jiří Stanislav
Moderuje: Petr Vaďura Host: Jiří Stanislav
Pá 28.08 12:15: Čtení na pokračování: Hansi (31/34)
Autor: Marie Anna Hirschmannová, čte: Marcela Dürrová
Pá 28.08 20:15: Světem Bible: Zjevení Janovo 1,19–20
Autor: John V. McGee, čte, upravil, překlad: Pavel Vopalecký
Pá 28.08 21:00: Večer pod lampou: Nepromarni svůj život (9/10)
Autor: John Piper, čte: Petr Stoy
So 29.08 06:45: Biblická úvaha: Víra (8/8): Víra a služba
Autor, čte: Dan Drápal
So 29.08 07:50: Myšlenka na den: Boží jistota
Autor: Pavel Hradský, čte: Petr Stoy
So 29.08 08:00: Na sobotní frekvenci Proglasu: Naděje v utrpení
Moderuje: Štěpán Matuška Host: Zuzana Šoukalová
So 29.08 15:30: Studna slova: Efezským (22/94): Původem pohané
Moderuje: Jitka Vyležíková Autor, čte: Jiří Hurta, upravil: Lída Hojková
So 29.08 16:00: Poklady z archivu: Vzdělání, poznání, učednictví a moudrost
Moderuje: Kateřina Hodecová
So 29.08 19:00: Akademie: Prosazování práva a spravedlnosti
Hovoří: Libor Michálek
So 29.08 20:15: Ke kořenům: Znovuzrození
Moderuje: Petr Vaďura Host: Jan Valeš
Ne 30.08 08:00: Sváteční slovo: Vládce světa
Autor, čte: Aleš Bartošek
Ne 30.08 09:00: Bohoslužba: Podstata evangelia
Káže: Jan Kuklínek
Ne 30.08 17:00: Bohoslužba archiv: Jak vítězit nad hříchem
Káže: Petr Jašek
Ne 30.08 18:30: Zákoutí: Jazyk nově nevynalezneš
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Jan Němec
Ne 30.08 20:15: Doteky: Jak nepohnutelně žít
Autor: Charles F. Stanley, čte: Pavel Hromádka
Ne 30.08 21:00: Modlitby podle Bible: Boží zbroj (9): Závěr
Moderuje: Helena Brdečková
Ne 30.08 23:00: Krok za krokem: Lámání chleba
Moderuje: Jiří Novák Hovoří, hovoří: Jiří Novák