Po 11.05 06:45: Biblická úvaha: Bůh, který pozvedá z prachu
Autor a čte: Martin Moldan
Po 11.05 08:00: Myšlenka na den: Trénuj a plav
Autor a čte: Renáta Žemličková
Po 11.05 08:30: Stopy:
Moderuje: Bohdanka Gillíková Host: Jitka
Po 11.05 09:30: Překročit hranice: Pokušení aneb Co je v sázce (3/4)
Autor a čte: Lukáš Targosz
Po 11.05 10:00: Fortepiano: Doba videová
Moderuje: Lenka Malinová Host: Jana Peřtová
Po 11.05 11:15: Nofilter: Když Bůh mlčí
Moderuje: Tomáš Mikuš
Po 11.05 12:15: Čtení na pokračování: Otevřená klec (15/17)
Autorka a čte: Marie Frydrychová
Po 11.05 16:30: Magazín: Vznik nového sboru Církve bratrské v Opavě
Host: Matúš Kušnír, Tomáš Kolman
Po 11.05 20:15: Světem Bible: Nahum 3,1-5
Autor: J. V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
Po 11.05 21:00: Momentky:
Moderuje: Ondřej Medřický Host: Bohdanka Gillíková
Út 12.05 06:45: Biblická úvaha: Jedni druhých břemena neste
Autor: Petr Hajčiar, čte: Daniel Zeman, z Bible čte: Kateřin
Út 12.05 08:00: Myšlenka na den: Otevři mé oči
Autor: Jitka Doležalová, čte: Lída Hojková
Út 12.05 08:30: Nahoru: Kdo rozhoduje
Moderuje: Štěpán Matuška hovoří: Petr Dvořáček a Pavel Kohl
Út 12.05 09:30: Základy: Základy (8/16): Odpuštění
Autor a čte: Saša Štěpanovský
Út 12.05 10:00: Dušebol: Vytrvalost v utrpení
Moderuje: Martin a Kateřina Okáčovi
Út 12.05 11:15: Průsečíky: Co ví umělá inteligence o mé duši?
Moderuje: Petr Matoušek Host: Marián Možucha
Út 12.05 12:15: Čtení na pokračování: Otevřená klec (16/17)
Autorka a čte: Marie Frydrychová
Út 12.05 20:15: Světem Bible: Nahum 3,4-19
Autor: J. V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
St 13.05 06:45: Biblická úvaha: Nohy
Autor a čte: Karel Fridrich
St 13.05 08:00: Myšlenka na den: Rozhodování
Autor a čte: Lída Hojková
St 13.05 08:30: Zrcadlo: Pravda pod mikroskopem (199): Psycholog, který studoval štěstí – David Myers
Moderuje: Luděk Brdečko Autor: Dave Fisher, čte: Pavel Hromádka a Daniel Zeman
St 13.05 09:30: Life+: Transport/Doprava
Moderuje: Ailsa Randall
St 13.05 10:00: Řeka života: Ladislav Hejdánek
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Pavel Hošek
St 13.05 11:15: Dary z rukou Mistra: Dar jazyků
Moderuje: Jiřina Gina Čunková Host: Jakub Limr
St 13.05 12:15: Čtení na pokračování: Otevřená klec (17/17)
Autorka a čte: Marie Frydrychová
St 13.05 16:30: Magazín: Květnové číslo Života víry, 30 let Křesťanských společenství,
Host: Marek Prosner
St 13.05 20:15: Světem Bible: Abakuk: Úvod
Autor: J. V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
St 13.05 21:00: Kudy kam: Pravý půst
Moderuje: Lída Hojková Host: Marek Prosner
Čt 14.05 06:45: Biblická úvaha: Ruka Boží a lidská
Autor a čte: Michal Krchňák
Čt 14.05 08:00: Myšlenka na den: Kde je můj bližní
Autor: Petr Hajčiar, čte: Jana Hubáčková
Čt 14.05 08:30: Nejen chlebem: Nehemiáš: Další krok
Autor a čte: Jan Vopalecký
Čt 14.05 09:30: Okno do historie: Spory o Wycliffovy spisy
Autor a hovoří: František Holeček
Čt 14.05 10:00: Rozmarýna: Jak jsme přežili pubertu
Moderuje: Kateřina Vávrová Host: Martin a Petra Mizurovi
Čt 14.05 11:15: Štafeta: Rodič není sluha (2/2)
Moderuje: Dana Kenningová Host: Pavel Mečkovský
Čt 14.05 12:15: Čtení na pokračování: Sloužil jsem Arafatovi (1/25)
Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
Čt 14.05 20:15: Světem Bible: Abakuk 1,1-12
Autor: J. V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
Pá 15.05 06:45: Biblická úvaha: Když chtějí děti odejít
Autor a čte: Lenka Malinová
Pá 15.05 08:00: Myšlenka na den: Návštěva
Autor a čte: Kristina Pospíšilová
Pá 15.05 08:30: Uši k duši: Listování: Soren Kierkegaard (8): Uvědomované zoufalství
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Marek Macák
Pá 15.05 09:30: KOMPAS: Rechabeám (4): Rozdělené království
Moderuje: Marian Možucha Autor a čte: Marián Možucha
Pá 15.05 10:00: Za obzor: Polsko
Moderuje: Kateřina Hodecová Host: Anna Němcová
Pá 15.05 11:15: Život víry:
Moderuje: Pavel Kohl Host: Veronika Neumannová
Pá 15.05 12:15: Čtení na pokračování: Sloužil jsem Arafatovi (2/25)
Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
Pá 15.05 20:15: Světem Bible: Abakuk 1,13-2,3
Autor: J. V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
Pá 15.05 21:00: Večer pod lampou: Islám jako výzva pro křesťany (1/8)
Autor: Pavel Hošek, čte: Tomáš Kratochvíl
So 16.05 06:45: Biblická úvaha: O službě
Autor a čte: David Novák
So 16.05 07:50: Myšlenka na den: Spěchání na tramvaj
Autor a čte: Rozita Mertová
So 16.05 08:00: Na sobotní frekvenci Proglasu: Co zmůže modlitba v těžkých časech?
Moderuje: Kateřina Hodecová Host: Karel Řežábek
So 16.05 15:30: Studna slova: Efezským (7/82): Tři největší požehnání
Moderuje: Jitka Vyležíková Autor a čte: Jiří Hurta
So 16.05 16:00: Poklady z archivu: Ježíš Kristus (8): Mluví Bůh?
Moderuje: Helena Brdečková
Ne 17.05 08:00: Sváteční slovo: Bažantí matka
Autor a čte: Vladimír Drbal
Ne 17.05 09:00: Bohoslužba: Ježíšova didaktika lidství
Káže:Jan Hábl
Ne 17.05 18:30: Zákoutí: Síla tónu zevnitř
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Richard Mlynář
Ne 17.05 20:15: Doteky: Ovládat svoje myšlenky (1/2)
Autor: Charles Stanley, čte: Pavel Hromádka
Ne 17.05 21:00: Modlitby podle Bible: Boží vlastnosti (5): Bůh je všemocný
Moderuje: Helena Brdečková
Ne 17.05 23:00: Krok za krokem: Genesis (25): Milovaná Ráchel
Moderuje: Jiří Novák