St 06.02 18:30: Život víry:
Radim Fiala, moderuje: Lucie Pokorná
St 13.02 18:30: Život víry:
Moderuje: Bohdanka Gillíková Host: Jana Třetinová
St 20.02 18:30: Život víry:
Moderuje: Pavel Kohl Pavel Pokorný, moderuje: Lucie Pokorná
St 27.02 18:30: Život víry:
Moderuje: Kateřina Hodecová Host: Roman Hošek
St 06.03 18:30: Život víry:
Moderuje: Lucie Endlicherová Host: Riana Grulichová
St 13.03 18:30: Život víry:
Moderuje: Pavel Kohl Host: Marek Dvořák
St 20.03 18:30: Život víry:
Moderuje:Lucie Pokorná, host: Petr Pokorný
St 27.03 18:30: Život víry:
Moderuje: Kateřina Hodecová Host: Monika Faltová
St 03.04 18:30: Život víry:
Moderuje: Kateřina Hodecová Host: Michal Crhák
St 10.04 18:30: Život víry:
Moderuje: Pavel Kohl Host: Rosťa Šiška